Ane & Slægtstavle                          
                  Niels Frederik Alfred Jeppesen  >>>>
Isser & Bent Jeppesen                     *  20/4 1880 i Udby Sogn  
                  ~  8/11 1913 i Hagested sogn  
                      Tage Jeppesen     †  27/1 1960 i Hagested sogn   
                      *  7/9 1918 i Hagested sogn          
                      ~  26/4 1942 i Tuse sogn          
                      †  16/11 1999 i Kundby/Gislinge     Karen Jensine Rasmussen  >>>>
                              *  31/7 1893 i Hagested sogn  
                              ~  8/11 1913 i Hagested sogn  
              Bent Jeppesen             †  12/10 1958 i Hagested sogn  
Cecilia Kvorning Jeppesen             *  21/3 1944 i Hagested                  
*   10/8 2009 i Hans Egede Sogn     Susanne Kvorning       ~  23/11 1968 i Helsingør Olai                  
~       *   28/2 1973 i Maglegård Sogn                 Peder Pedersen  >>>>
†       ~  8/11 2009 i Hans Egede Kirke                     *  6/9 1881 Hørve sogn  
      †                       ~  1911 Valdekilde sogn  
      Søren Skjoldelev Jeppesen             Maren Gerda Agnete Pedersen     †  17/5 1951  Tuse sogn  
Otto William Kvorning Jeppesen     *  12/7 1974 i Egebæksvang sogn             *  18/1 1918 i Tuse sogn          
* 29.10.10 i Mørdrup Sogn     ~  8/11 2009 i Hans Egede Kirke             ~  26/4 1942 i Tuse          
      †               †  15/8 2002 i Gislinge     Karen Juline Rasmussen >>>>
†                               *  27/11 1881 Hørve sogn  
                              ~  1911 Valdekilde sogn  
                              †  31/5 1963  Tuse sogn  
                                   
                                   
Johanna Finne Jeppesen                             Arne Madsen >>>>
*   2/1 2008 i Sct. Olai Domsogn                             *  21/5 1900 i Støvring sogn  
~                                 ~  7/5 1921 i Randers Sct.Morten  
†                         Knud Erik Madsen     †  25/1 1982 i Randers sogn  
      Peter Skjoldelev Jeppesen             *  14/12 1922 i Randers Sct Peders          
      *  12/5 1978 i Mørdrup Sogn             ~  28/10 1945 i Randers Sct. Morten          
Annika Finne Jeppesen     ~  6/5 2006 i Sct. Mariæ Kirke             †  31/8 1994 i Mørdrup sogn     Ingrid J. Kirstine Kristoffersen  >>>>
* 17-01-2011 i Sct. Olai Sogn     †                       *  8/7 1900 Randers  
~         Maja Kornbæk Pedersen      Ingelise Skjoldelev Madsen             ~  7/5 1921 i Randers  
†         *  2/10 1976 i Glostrup Sogn     *  23/12 1947 i Brande             †  18/1 1981 i Randers  
  ~  6/5 2006 i Sct. Mariæ Kirke ~  23/11 1968 i Helsingør  
        †                          
Vitus Skjoldelev Jeppesen                             Karl Emil Kristensen  >>>>
* 25.02-2014 i Hellebæk Sogn                             *  4/4 1885 i Kristrup  
                      Lisbeth Skjoldelev Kristensen     ~  10/9 1905 i Kristrup  
†                       *  27/4 1925 i Dronningborg      
                      ~  28/10 i Randers Sct. Morten          
                      †  18/4 1997  Mørdrup sogn          
                              Karen Gustave Sørgine Skovgaard Jensen  >>>>
                              *  8/11 1885 i Kristrup Sogn  
                              ~  10/9 1905 i Kristrup