Arne Madsen

Proband Arne Madsen

* 21-05-1900 i Aastrup, Støvring sogn   † 25-01-1982 i Randers

 

 

 

Forældre

 

 

Far

Mads Peder Madsen

*14-12-1861 i Udby Sogn

† 01-07-1943 i Randers

Mor

Mette Thomsen Thorn

* 04-01-1864 i Udby sogn

† 05-03-1949 i Sct. Morten  

 

Familie

 

 

 

Hustru

Ingrid Jensine Kristine Kristoffersen

* 08-07-1900 i Sct. Morten

† 18-01-1981 i Sct. Morten

Gift 07-05-1921 i Sct. Mortens kirke

 

 

 

Børn

 

 

 

Aase Madsen

* 28-09-1921 i Sct. Peder

† 28-12-1921 i Sct. Peder

Knud Erik Madsen

* 14-12-1922 i Sct. Peder

† 31-08-1994 i Mørdrup 

Tove Madsen                        

* 13-06-1930 i Sct. Peder 

 

Per Emmer Madsen

* 26-01-1933 i Sct. Peder

† 22-07-1997 i Beder sogn

 

 

 

Kort biografi

 

Den 21. maj 1900 kommer Arne Madsen til verdenen som barn af Mads Peder Madsen og Mette Thomsen Thorn. Han bliver døbt i Mellerup Valgmenighedskirke den 22. juli 1900 af valgmenighedspræst Morten Larsen fra Holstebro. Moderen bar barnet og fadderne var gaardejer Niels Skødt og hustru Sine Madsen, Linde Sogn, ungkarl Thomas Madsen, Aastrup og barnets fader. Arne var det 9. barn af en søskendeflok på 10, hvor den næstældste var død i 1891 i en alder af 6 år.

 

Ved folketællingen i 1901 bor Mads og Mette i Aastrup, og alle Arnes store søskende bor stadig hjemme: Thomas Anton Madsen, Ane Kirstine Madsen, Birgitte Madsen, Peder Christian Madsen, Agnes Augusta Madsen, Aage Madsen og Søren Madsen.

 

I løbet af de kommende år flytter familien fra Aastrup til Meilby. Her får Arne en lillebror den 4. maj 1905, som bliver døbt Ejnar Madsen i Mellerup Valgmenighedskirke den 16. juli af sognepræst A. Kristensen.

 

Arne og hans lillebror Ejnar blev døbt i Mellerup Valgmenighedskirke

 

Ved folketællingen i 1906 bor 7 af børnene stadig hjemme, og ifølge folketællingsskemaet bor de på Meilby matr. 2 c, som var en udflyttergård, der ikke findes mere. Mads Peder Madsen er her benævnt som boelsmand, hvilket tyder på, at det er en mindre gård, han har overtaget.

 

 I efteråret 1906 afgår Arnes farfar, Peder Christian Madsen, Udby, ved døden 71. år gammel.

 

Ved folketællingen i 1911 er familien igen flyttet, nu til Harridslev by, hvor de bor i et hus på matr. 39 b, og hjemme er nu kun sønnerne Søren, Arne og Ejnar. Arnes far ernærer sig som ølkusk.

 

 

Ved folketællingen i 1916 har Arne Madsen forladt reden, men p.t. har jeg ikke fundet hans opholdssted.

 

Familiens hus i Harridslev, som det ser ud i 2010

 

Ved folketællingen den 1. februar 1921 bor Arne Madsen i Randers, i Brødregade 15 hos købmand Hjerting, hvor han er registreret som kaffebrænder hos købmanden. Af samme folketælling fremgår det, at han er tilflyttet Randers kommune i 1917.

 

Den 7. maj 1921 bliver Arne Madsen gift med Ingrid Jensine Kristine Kristoffersen, født 08-07-1900 i Randers, Sct. Mortens sogn, datter af Johanne Marie Rasmussen og Søren Bertinus Kristoffersen.

 

Jeg vil tro, at parret boede hjemme hos Ingrids forældre på Stjernevej, for der blev deres første barn, Aase Madsen født den 28. september 1921. Dåben fandt sted allerede den 16. oktober, og udover forældrene var frk. Emmy Christoffersen, Ingrids søster, indskrevet som fadder. I kirkebogen er indført under anmærkninger et kors: Aase døde kun 3 måneder gammel juledag, den 25. december, og bliver begravet den 29. december fra Randers Kirkegaard.

 

Ingrid og Arne flytter til Nørrebrogade 37, hvor Issers far, Knud Erik Madsen bliver født den 14. december 1922. Knud Erik bliver døbt i Sct. Peders Kirke den 11. marts 1923, og faddere var udover forældrene Emmy Christoffersen.

Opholdet på Nørrebrogade var kort, for ved folketællingen i 1925 kan vi se, at familien bor på Christiansborgvej 4.

 

Den 13. juni 1930 får Ingrid og Arne en datter, som ved dåben den 29. juni fik navnet Tove Madsen. Faddere var havneformand S. B. Christoffersen og hustru, Stjernevej 28 og Fru E. Jensen, Stjernevej 19.

 

Ved folketællingen den 5. november 1930 bor familien stadigvæk på adressen Christiansborgvej 4 på første sal, og af denne tælling fremgår det, at Arne Madsen stadigvæk arbejder som kaffebrænder hos købmand Hjerting i Brødregade 15.

 

Den 26. januar 1933 fødes familiens lillebror, som ved dåben den 26. februar 1933 fik navnet Per Emmer Madsen. Faddere var forældrene, stevedor Niels Christian Melbye Jensen og hustru Emmy Jensen, Stjernevej 19.

 

Christiansborgvej 4

 

Knud Erik konfirmeres den 6. oktober 1936 i Sct. Peders kirke.

 

Ifølge den gamle slægtsbog har Arne Madsen været selvstændig kaffebrænder, men med 2. verdenskrig forsvandt grundlaget for Arne Madsens erhverv som kaffebrænder, da der blev lukket for import af kaffebønner. Men 2. verdenskrig betød også, at der ikke var megen benzin til bilerne, og det har nok været det, der gav Arne Madsen ideen om at starte et firma med cykelbude i Randers, et virksomhed, som han startede i 1941sammen med Tobakhandler Kastrup i Vesterled.

 

Faster Tove fortæller

Onkel Peter var meget hjælpsom, da min Far måtte ernære familien ved hjælp af budcentralen, idet han lagde lokaler til kontor og parkering af budcyklerne; det var I Slots Bio's gård, hvor han og Tante Marie boede i en lille lejlighed, og hvor de vist ejede en del af bygningerne.

 

Under Slots Bio var der en meget stor kælder, der også var til lovpligtigt beskyttelsesrum i krigsårene, hvor der også blev oprettet en cykelparkeringsstald under krigen, meget benyttet når de unge fra oplandet cyklede ind til byen, for at more sig lidt, bl.a. ved at gå i biografen, af hvilke der var i hvert fald een mere i Randers.

 

Cykler var nødvendige, for rutebiler kørte kun sjældent (på gengas!: ud, op op på taget af og til, for at komme mere brændsel på!), og slet ikke om aftenen.

 

Dette skete især på lørdagsaftener, og Onkel Peter lod Far passe butikken, samt beholde indtægten af billetsalget, kun ville han altid høre om beløbets størrelse. Somme tider skulle de unge, og også Far, retur igen ret tidligt på aftenen, der var jo noget der hed udgangsforbud, og det skulle overholdes, hvilket det blev i de fleste tilfælde, men vel oprettet for at holde bl.a. frihedskæmperne inden døre..

 

Budcentralen kastede ikke så meget af sig i starten, så det var en velkommen sidegevinst, ligesom det også var en hjælp at kontor og plads til budcyklerne ikke kostede noget, alt til en femhovedet familie.

 

Annonce for Vaks bude. Familiens hund Rex sidder i sidevognen.

 

Arnes Vaksbude udviklede sig, og efter krigen blev der indkøbt Nimbus Motorcykler til opgaven. Da firmaet omkring 1952 fik opgaven at hente de københavnske formiddagsblade i Tirstrup, blev motorcyklerne skiftet ud med varevogne. I 1966 overdrog Arne Madsen forretningen til sin medejer, Jørn Bech Pedersen.

 

Da børnene havde forladt reden, flyttede Ingrid og Arne til en stor lejlighed i Sjællandsgade 7 i Randers. Knud Erik blev gift den 28. oktober 1945 med Lisbeth Skjoldelev Kristensen, Tove blev gift den 14. marts 1953 med Bjarne Kaae og Per Emmer blev gift den 5. juni 1960 med Sonja Jytte Nielsen.

 

Arne Madsen mistede sin hustru, Ingrid, den 18. januar 1981. Da hans helbred svigtede ham, flyttede han i sommeren 81 ind på plejehjemmet i Søren Møllersgade, hvor han boede til sin død den 25. januar 1982.

 Sjællandsgade 7